Galéria

Aj touto časťou sa snažíme líšiť od ostatných, ponukou nad štandartnými službami a akciami pre našich zákazníkov.

- dovoz Taxíkom zdarma*
- každodenné žrebovanie o kredit 30 €, ktorý náhodne prideľujeme našim zákazníkom
- 1.nápoj zdarma.
- všetky ďalšie nápoje pre zákazníkov hrajúcich v herni s výraznou zľavou.


Pestrosťou typov a počtom Výherných prístrojov (automatov) a Videolotérií sa radíme k jednej s najväčších herní v Prešove.

* Ak sa k nám doveziete taxíkom spoločnosti HALO TAXI v rámci mesta Prešov, za účelom návštevy našej herne, zaplatíte za odvoz 7,- € a my Vám to preplatíme. 2,- eurá na akékoľvek nápoje a 5,- eurá ako kredit na ľubovoľnom automate v Herni.Herňa Herňa Herňa